آذر ۱۱, ۱۳۹۹ ۲۲:۲۳ Asia/Dushanbe

ترور چند دانشمند ایرانی در سال های اخیر دو پرسش اساسی را مطرح می کند که هدف از این ترورها چیست و کدام دولت ها و سازمان های تروریستی، دانشمندان ایرانی را هدف می گیرند؟

کلیدواژه