فروردین ۲۶, ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹ Asia/Dushanbe

زبان فارسی به گوش یک خارجی چگونه است؟