آبان ۰۳, ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰ Asia/Dushanbe
  • ترکمنستان قبلا ساخت 35 کیلومتر از راه آهن  را در قلمرو افغانستان تکمیل کرد
    ترکمنستان قبلا ساخت 35 کیلومتر از راه آهن را در قلمرو افغانستان تکمیل کرد

کارشناس مسایل منطقه معتقد است که تنها چین می تواند برای ادامه ساخت راه آهن ترکمنستان – افغانستان و تاجیکستان اعتبارات مورد نیاز را اختصاص دهد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه تاج ویک، رستم سهراب استاد دانشگاه دولتی اورال روسیه گفته است که نهادهای منطقه ای از جمله بانک آسیا و بانک توسعه اسلامی به دلیل ادامه ناامنی درافغانستان و اوضاع نامساعد مالی تاجیکستان از اختصاص اعتبار برای ساخت این راه خودداری کرده اند.

وی افزود: با فروکش کردن بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا فقط کشور چین از توان تامین منابع مالی برای ادامه ساخت این راه در قلمرو افغانستان وتاجیکستان برخوردار خواهد بود.

ترکمنستان قبلا ساخت 35 کیلومتر از این راه را درقلمروافغانستان تکمیل کرد و ادامه این مسیر به دلیل تامین نشدن منابع از سوی تاجیکستان به تعویق افتاد.

 

  همچنین درسال های اخیر میان ترکمنستان و تاجیکستان برسرنقطه اتصال این راه آهن اختلاف نظرها تشدید شده است.

مقامات دوشنبه معتقد بودند نقطه اتصال راه آهن ترکمنستان – افغانستان به این کشور باید شهرستان مرزی شهر طوس باشد که مسیرآن کوتاه تر و کم هزینه تراست.

به گفته مقامات تاجیکستان درصورت پذیرش طرح این کشور، طول بخش افغانستانی این راه آهن 300 کیلومتر کوتاه تر می شد.

ولی مقامات ترکمنستان بر تعیین بندرشیرخان در استان قندوزافغانستان و ولایت ختلان درتاجیکستان به عنوان نقطه اتصال راه آهن در مرز دو کشورپافشاری می کردند که تاجیک ها سرانجام این پیشنهاد را پذیرفتند.

 طرح  این راه آهن منطقه ای در دیدار روسای جمهوری افغانستان، تاجیکستان وترکمنستان در ماه مارس سال 2013 در عشق آباد امضا شده است.

 

بیشتر بخوانید:

کلیدواژه

کامنت