آذر ۰۳, ۱۳۹۹ ۲۱:۴۱ Asia/Dushanbe

در حالی که دولت کابل در پی آن است که بر جنگ چهار دهه اخیر در این کشور نقطه‌ی پایانی بگذارد، طالبان همچنان در مسیر مذاکرات صلح کارشکنی می کند.

همزمان ناامنی ها نیز در افغانستان رو به افزایش است.

 گزارش ویژه همکارمان برهانی را در این باره بشنوید.

کلیدواژه