اسفند ۰۵, ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰ Asia/Dushanbe
  • آمریکا با افزایش نفوذ در آسیای مرکزی درصدد انجام انقلاب‌های رنگی در منطقه است
    آمریکا با افزایش نفوذ در آسیای مرکزی درصدد انجام انقلاب‌های رنگی در منطقه است

در شرایطی که جایگاه و نفوذ آمریکا در منطقه آسیای مرکزی در حال از دست رفتن است ، دولت واشنگتن از روی ناچاری و به منظور حفظ جای پای خود دراین منطقه ، نبرد دیگری را  آغاز کرده است. 

در همین ارتباط، دولت آمریکا به بهانه کمک به افزایش ظرفیت های جامعه مدنی، طرح حمایت مالی از رسانه های آزاد ازبکستان را دردستور کار قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا به پیمانکاران فعال در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که در زمینه گسترش رسانه‌های آزاد محلی در ازبکستان فعالیت کنند. میزان کمک بلاعوض دولت آمریکا برای هر ازیک پیمانکاران همراستای سیاست های واشنگتن در ازبکستان، از 10 هزار دلار تا 50 هزار دلار تعیین شده است.

درحقیقت ، دولت آمریکا با صرف هزینه های هنگفت مالی و پرداخت پول به رسانه های ازبک درعمل تلاش می کند نفوذ خود را درآسیای مرکزی گسترش دهد. بدیهی است که این اقدام آمریکا ، این کشور سلطه گر را در مقابل روسیه قرار خواهد داد.

کارشناسان می گویند، ارائه کمک‌های مالی به کشورهای ضعیف آسیای مرکزی ، بویژه کمک به رسانه ها ، اصلی ‌ترین رویکرد آمریکا برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی به منظور تامین منافع این کشور است.

تردیدی نیست که کمک های مالی آمریکا ازجمله آخرین ترفندهای این کشور برای مقابله با سیاست های دولت های مستقل در منطقه آسیای مرکزی است. یکی ازاهداف آمریکا ازارائه کمک های مالی به کشورهای آسیای مرکزی ازجمله ازبکستان به هر بهانه ای ، قرار دادن این کشور در مقابل روسیه است. نمونه این سیاست آمریکا پیش ازاین درارتباط با اوکراین و گرجستان تجربه شده است. در حقیقت ، آمریکا ابتدا با پرداخت مقدار اندکی پول به دولت ها و یا رسانه های این کشورها ، به تبلیغات علیه روسیه اقدام می کند. بعد از مدتی نیز به حمایت از این کشورها می پردازد. این شیوه رویارویی آمریکا با روسیه در آسیای مرکزی ، قفقاز جنوبی و اروپای مرکزی طی نزدیک به سه دهه گذشته بوده است.

در همین ارتباط ، "آرنو رومین" تحلیلگر کانادایی معتقد است:  "آمریکا با تجربه به دست آمده از اشتباهات گذشته، تلاش می کند سیاست های جدید خود را در منطقه به گونه ای نشان دهد که قصد انجام کاری را علیه روسیه ندارد، اما در حقیقت آمریکایی ها به دنبال آن هستند تا در مرحله نخست حضور و سپس نفوذ روسیه و بویژه قوای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را در منطقه آسیای مرکزی تا حد قابل توجهی محدود کنند".

به هر حال ، حمایت مالی آمریکا ازساختارهای براندازانه با عناوین دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در آسیای مرکزی درحال رشد است. از جمله این که واشنگتن درسال ۲۰۱۷ میلادی یک طرح ویژه کمک خارجی درکنگره آمریکا را مطرح کرد که به صرف هرینه  ۲.۵ میلیارد دلاری برای "طرح ‌های دموکراسی" در آسیای مرکزی اختصاص داشت. آمریکا با چنین طرح هایی در عمل تلاش می‌کند تا کشورهای منطقه را وارد راهبردها و طرح‌های اقتصادی خود کند و کنترل منابع و ابتکار عمل جوامع آسیای مرکزی در انحصار خود در آورد.  در چند سال گذشته توجه واشنگتن به ازبکستان افزایش‌ چشمگیری یافته است. پس از روی کار آمدن "شوکت میرضیائف" در ازبکستان و آغاز اصلاحات سراسری در این کشور، آمریکا از این فرصت برای افزایش نفوذ خود استفاده کرد ، چرا که ازبکستان ازنظر استراتژیک نقش مهمی در ایجاد توارن قدرت در منطقه آسیای مرکزی به عهده دارد. از جمله این که تمامی خطوط لوله انتقال گاز کشورهای آسیای مرکزی به چین، از ازبکستان عبور می‌کند. آمریکا می‌تواند با اعمال قدرت بر روی خطوط لوله انتقال گاز درخاک ازبکستان، از آن در جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن استفاده کند. در مجموع باید گفت، آمریکا با افزایش نفوذ و دامن زدن به نزاع‌های سیاسی در منطقه، با کمک سازمان‌های غیردولتی درصدد انجام انقلاب‌های رنگی در آسیای مرکزی است. دراین شرایط ، دولت های آسیای مرکزی به جای همراهی با آمریکا ، بهتر است مراقب سیاست های سوء آمریکا برای آینده باشند.

بیشتر بخوانید:

کلیدواژه