اسفند ۰۵, ۱۳۹۹ ۲۱:۵۱ Asia/Dushanbe

آمریکا که نفوذ خود را در آسیای مرکزی از دست رفته می بیند اکنون با طرح "حمایت مالی از رسانه های آزاد ازبکستان" سعی دارد موقعیت خود را در منطقه بهبود بخشد.