اسفند ۰۶, ۱۳۹۹ ۱۵:۴۹ Asia/Dushanbe

یک پلیس در قزاقستان در جاده برفی و مه آلود چند کیلومتر در مقابل کاروان ماشین ها دوید تا راه را به آنها نشان دهد و آنها را به سلامت به شهر هدایت کند.