آبان ۲۳, ۱۳۹۸ ۲۰:۱۰ Asia/Dushanbe

علی رغم اینکه رئیس جمهور امریکا اعلام کرده بود نیروهایی امریکایی را از سوریه خارج می کند امام هنوز تعدادی از سربازان این کشور در سوریه باقی مانده اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند این سربازان در سوریه از منافع بلند مدت اقتصادی امریکا محافظت می کنند.

همکارمان سیدزاده در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که می شنوید :

کلیدواژه

کامنت