• درخواست وارد کنندگان سوخت از رییس جمهوری تاجیکستان

    فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ ۱۷:۴۸

    اعضای انجمن وارد کنندگان سوخت از رییس جمهوری تاجیکستان درخواست کرده اند که برای ارزان شدن قیمت سوخت در این کشور به آنها امتیازاتی یکسان با آژانس دولتی ذخایر و تامینات این کشور اعطا کند.