• زائراف: آدینه اف باید خود را تسلیم کند

    آذر ۱۴, ۱۳۹۹ ۲۲:۱۹

    رییس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از پیدا شدن معاونش محمد مراد آدینه اف خبر داد و خواستار تسلیم وی به نیروهای انتظامی برای درمان پای آسیب دیده اش شد.