• سفیر جدید تاجیکستان در آمریکا تعیین شد

    آذر ۱۴, ۱۳۹۹ ۲۲:۳۸

    رییس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان هایی سفیر جدید در آمریکا را تعیین و در ساختار برخی از وزارتها و سازمان های دولتی تغییرات کادری ایجاد کرد.