• چاپ کتاب "دینم عشق است" در دوشنبه

    فروردین ۲۵, ۱۴۰۰ ۱۴:۲۴

    "دینم عشق است" عنوان کتاب غزل های شاه منصور شاه میرزا است که در انتشارات "ادیب" شهر دوشنبه و با پیشگفتار صمیمانه ای از استاد مهمان بختی، از چاپ برآمده است.