۲۵ شهریور ۱۳۹۸, ۲۱:۳۶ Asia/Dushanbe
  • غیر واقعی بودن درخواست لغو مجوز از سوی شرکت فراز به حکومت تاجیکستان

کارشناس مسایل حقوقی درتاجیکستان معتقد است که درخواست لغو مجوز فعالیت ازسوی شرکت فراز به حکومت تاجیکستان واقعیت ندارد و این شرکت  همچنان فعال است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل ازخبرگزاری اسپوتنیک، شاکرجان حکیم اف درخواست اخیرمسولان شرکت فراز مبنی بر لغو فعالیت  را غیر واقعی عنوان کرده است که درمیان افکارعمومی داخلی و نهادهای مالی و اعتباری بین المللی دیدگاه  کاملا منفی به عملکرد آن وجود دارد.

وی گفته است که اعلام مدیریت این شرکت درباره لغو مجوز فعالیت آن نتیجه نارضایتی بانکها و موسیسات مالی بین المللی است که از انحصاری شدن بخشهایی ازاقتصاد تاجیکستان از سوی شرکت فراز و اعطای امتیازات زیاد به آن به شدت انتقاد می کردند و معتقد بودند که این اقدامات موجب ایجاد نابرابری و بی عدالتی درفعالیت بخش خصوصی دراین کشورمی شود.

شاکرجان حکیم اف ادامه داد :اما درخواست لغو مجوزفعالیت شرکت فرازبه معنی تغییر فعالیت آن و نه قطع کامل حضوراین شرکت درتاجیکستان خواهد بود.

چند روز قبل مدیریت شرکت موسوم به فراز که گفته می شود انحصار واردات سوخت، تجارت گیاه داروی شیره  کمال، نظارت برآزمایشگاههای طبی و آموزشگاههای رانندگی تاجیکستان را دراختیاردارد ، با ارسال نامه ای به کمیته مالیات شهر دوشنبه خواستارلغو مجوز فعالیت خود شد. مقامات این شرکت دلیل این اقدام را از دست دادن توان رقابت دربازار سوخت تاجیکستان عنوان کرده اند.

هرچند که درنامه  یاد شده تنها  موضوع لغو مجوز شرکت  فرازدر بخش تامین  سوخت تاجیکستان مطرح شده ولی مشخص نیست  که شرکت یادشده تمامی فعالیتهای خود را پایان  میدهد ، ویا  که دربخشهای محدودی دیگر به کار خود ادامه خواهد داد. شرکت فرازدرسال 2008 تاسیس شده در داخل تاجیکستان و خارج از این کشوردفترهای نمایندگی زیادی دارد که  درباره شفافیت عملکرد آن، اعطای امتیازات گمرکی و مالیاتی به این شرکت،  از سوی رسانه های مستقل خبری تردیدهایی مطرح  می شود.

 

کلیدواژه

کامنت