۲۵ شهریور ۱۳۹۸, ۲۱:۴۳ Asia/Dushanbe
  • کسری بودجه تاجیکستان و مشکل بازپرداخت وامهای خارجی

تحقق نیافتن درامدهای پیش بینی شده در تاجیکستان سبب ایجاد کسری بودجه در این کشور شده است .

 بخشهای درامدی و هزینه ای بودجه حکومت تاجیکستان  طی شش ماه  نخست سال جاری اجرایی نشده است که چگونگی بازپرداخت وامنهای مالی خارجی را مطرح می کند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه وزارت مالیه تاجیکستان، میزان بودجه عمومی حکومت این کشور طی شش ماه  نخست سال جاری به 10 میلیارد و 900 میلیون سامانی رسیده است که 4  درصد کمتراز برنامه پیش بینی شده است .

همچنین بخش هزینه ای بودجه حکومت تاجیکستان دراین مدت به 11 میلیارد و131 میلیون سامانی رسیده که اجرای 83 درصدی این بخش را نشان می دهد.

این درحالی است که بدهی خارجی تاجیکستان  طی شش ماه  نخست سال جاری به 2 میلیارد و 900  میلیون دلار رسیده است و تا آخر امسال از3 میلیارد و100 میلیون دلارفراتر خواهد رفت.

اما مقامات وزارت مالیه تاجیکستان معتقدند با وجود این میزان بدهی خارجی روند بازپرداخت وامهای دریافتی را تامین خواهند کرد.

هرچند که  نهادهای مالی بین المللی درباره افزایش بدهی خارجی تاجیکستان و مشکل بازپرداخت وامهای دریافتی هشدار می دهند، اما مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان معتقدند که اتفاق خاصی رخ  نخواهد داد، زیرا نهادهای مالی بین المللی میزان بدهی خارجی تاجیکستان را برابر با 48  در صد از مجموع محصولات  تولید  ناخالص ملی این کشوراعلام می کنند که دریافت وامهای جدید را مشکل می سازد. ولی دروزارت وزارت مالیه تاجیکستان می گویند که این شاخص 36 در صد است.

  از سوی دیگر براساس برنامه وزارت مالیه تاجیکستان در سه سال آینده، بدهی خارجی این کشور به  3 میلیارد و441 میلیون دلار خواهد رسید که 714  میلیون دلار بیشتر از بدهی  فعلی است.

 

کلیدواژه

کامنت