۲۶ شهریور ۱۳۹۸, ۲۱:۰۶ Asia/Dushanbe
  • صدورمجوز فعالیت نخستین بانک اسلامی در تاجیکستان 

نخستین بانک اسلامی در تاجیکستان مجوز فعالیت گرفت.

بانک ملی تاجیکستان مجوزفعالیت نخستین بانک اسلامی دراین کشور موسوم به توحید بانک را صادرکرد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل ازخبرگزاری اسپوتنیک، جمشید نور محمدزاده رییس بانک ملی تاجیکستان هنگام اعطای مجوز فعالیت توحید بانک به  شیرعلی زرداف مدیر نخستین بانک اسلامی در این کشورگفت:که این مجوزتحول جدیدی را درنظام بانکی این جمهوری ایجادخواهد کرد.

براساس مقررات اعلام شده توحید بانک به عنوان نخستین بانک اسلامی درتاجیکستان از حقوق انجام معاملات مالی با سامانی واحد پول ملی این کشورو ارزهای خارجی برخوردار است.

رییس بانک ملی تاجیکستان ابرازامیدواری کردکه آغاز فعالیت توحید بانک زمینه جذب سرمایه خارجی ، به ویژه کشورهای اسلامی و افتتاح  بانکهای جدید را که براساس شریعت اسلام  کار می کنند، فراهم می کند.

مجلس نمایندگان تاجیکستان هنوزدرسال 2014 قانون بانکداری اسلامی دراین کشور را تصویب کرده بود که اکنون زمینه فعالیت نخستین بانک اسلامی دراین جمهوری فراهم شد.

 

کلیدواژه

کامنت