مهر ۱۹, ۱۳۹۸ ۱۸:۵۱ Asia/Dushanbe
  • تاکید رحمان و بردی محمداف بر حل مشکلات در روابط  دوشنبه- عشق آباد

روسای جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل همسود درعشق آباد وزارتهای خارجه دو کشور را موظف کردند که مشکلات در روابط دوجانبه را بررسی و پیگیری کنند.

به  گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازدفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان و قربان قلی بردی محمد اف در این دیدار راجع به وضع فعلی روابط  دوجانبه و دورنمای گسترش مناسبات دوشنبه و عشق آباد بخث و تبادل نظرکردند.

دراین دیدار بر ضرورت برگزاری هرچه سریع ترنشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکمنستان تاکید شد.

طرفها همچنین گسترش همکاریهای  دوشنبه – عشق آباد را در بخش های اقتصادی و تجاری، کشاورزی، حمل ونقل و آب وانرژی خواستار شدند.

  همچنین روسای جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان درباره اوضاع امنیتی منطقه، تهدیدهای ناشی ازحضور گروههای تروریستی درافغانستان، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دیدگاههای خود را ابرازکردند.

در خبرهای منتشر شده از این دیدار درباره توافق برسرحل مشکلات حرکت وسایل نقلیه  تاجیکستان ازقلمرو ترکمنستان که از  بیش ازهفت ماه پیش ادامه دارد، هیچ اشاره ای نشده است.

در این مدت مقامات ترکمنستان به کامیون های باری تاجیکستان مجوزعبور نمی دهند و درخواست های دوشنبه برای حل این مشکل نیز بی پاسخ مانده است.

 مقامات  وزارت حمل و نقل تاجیکستان به رانندگان تاجیک  دستورداده اند که از مسیر ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان به کشورخود بروند طولانی تر بوده و با هزینه اضافی برای رانندگان همراه است.

 

کامنت