مهر ۲۱, ۱۳۹۸ ۱۹:۲۶ Asia/Dushanbe

​​​​​​​اخیرا رییس جمهور تاجیکستان بر ضرورت تقویت آموزش زبان های روسی و انگلیسی در مدارس تاجیکستان تاکید کرد.

 همکارمان خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.

 

کلیدواژه

کامنت