آبان ۲۲, ۱۳۹۸ ۲۲:۱۲ Asia/Dushanbe
  •  نیاز تاجیکستان به هتل های ارزان قیمت برای جذب گردشگرخارجی

کارشناسان امور گردشگری معتقدندکه تاجیکستان برای جذب گردشگر خارجی به هتلهای ارزان قیمت نیاز دارد.

جهانگیراسراراف کارمند یکی ازهتلهای مجلل درشهر دوشنبه می گوید فقط 60 درصد ظرفیت هتلهای پایتخت تاجیکستان در سال تکمیل می شود، این درحالی است که در فاصله نزدیک شهردوشنبه بیش از10 هتل جدید 5 ستاره به بهره برداری خواهد رسید.

او دلیل افزایش ساخت این هتلها را اعلام سالهای 2019 تا 2021 به عنوان رشد گردشگری، صنایع دستی وهنرهای مردمی درتاجیکستان دانست.

جهانگیراسراراف همچنین معاف شدن شرکتهای ساخت هتل ازپرداخت مالیات برارزش افزوده و وعوارض گمرکی هنگام وارد کردن مصالح ساختمانی و تجهیزات را از دیگر دلایل افزایش ساخت هتلهای مجلل اعلام کرد.

رجب سید اف اقتصاددان تاجیک نیزمعتقد است درهتلهای مجلل شهر دوشنبه قیمت یک شب  اقامت 100 دلارتعیین شده است که برای گردشگران خارجی غیرقابل  پذیرش است، زیرا درشهر دوشنبه اماکن و مراکز تاریخی بسیار کم بوده و تنها افرادی که از خارج برای ماموریت به  تاجیکستان می آیند و یا شرکت کنندگان درهمایشهای بین المللی می توانند در چنین هتلهایی اقامت کنند.

ازسوی دیگربیشترهتلهای مجلل درشهردوشنبه با وام های بانکی ساخته می شود که با بالا بودن میزان سود بازپرداخت این وامها مشکلاتی را برای شرکتهای ساختمان سازی و هتلداران ایجاد خواهد کرد.  

 

کلیدواژه

کامنت