آبان ۲۵, ۱۳۹۸ ۱۰:۱۵ Asia/Dushanbe
  • شکایت متقاضیان مسکن از یک شرکت ساختمان سازی درتاجیکستان

مشتریان شرکت ساختمان سازی کامل 2010تاجیکستان،به علت تاخیر تحویل منازل مسکونی خود ازاین شرکت شکایت کردند.

مشتریان شرکت ساختمان سازی موسوم به کامل 2010 که متعلق به بیک صبوررییس خدمات ارتباطات ومخابرات تاجیکستان است ازتاخیربرای تحویل منازل مسکونی ،ازاین شرکت شکایت کردند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه تاپ تی جی، این شرکت  سه سال است درمحله زرافشان درغرب شهردوشنبه منازل مسکونی 16 طبقه ای می سازد،که به دلایلی کار ساخت منازل از سوی این شرکت کند پیش می رودو همچنین ازتحویل خانه های ساخته شده به متقاضیان امتناع می کند.

متقاضیان این منازل مسکونی که مبلغ پیش پرداخت برای ساخت این خانه ها را پرداخت کردند ازکند بودن روند ساخت وسازو تاخیردرزمان تحویل این خانه ها ناراضی هستند .

بیک صبورمی گوید :هنوزتعدادی از مشتریان مبلغ لازم برای ادامه ساخت این منازل مسکونی را پرداخت نکرده اند، این درحالی است که هم اکنون صبوررییس خدمات ارتباطات و مخابرات تاجیکستان است وازنظر قانونی نمی تواند شغل دوم داشته باشد و درفعالیت شرکتهای خصوصی مشارکت کند.

اما وی مدعی است که شرکت ساختمان سازی کامل 2010 متعلق به پسرش است واو فقط برروند ساخت منازل مسکونیمدیریت و نظارت می کند.

کارشناسان می گویند بیک صبوراز سال 2011مدیریت موفقی در مقام ریاست خدمات ارتباطات ومخابرات تاجیکستان نداشته است و اکنون نیزدرمدیریت همزمان شرکت ساختمان سازی کامل 2010 کفایت لازم را برای این کارندارد .

 

کلیدواژه

کامنت