آبان ۲۵, ۱۳۹۸ ۱۰:۲۹ Asia/Dushanbe
  • صنعتی شدن تاجیکستان باسرمایه گذاری واعطای تسهیلات

مقامات حکومت تاجیکستان :تبدیل شدن تاجیکستان به کشورصنعتی نیازبه سرمایه گذاری واعطای تسهیلات دارد.

مقامات حکومت تاجیکستان می گویند برای خودکفایی این کشوردرتامین برق فرایند صنعتی شدن اقتصاداین جمهوری نیزسرعت بیستری خواهد گرفت

 کارشناسان اعلام کردند :این طرح بدون سرمایه گذاری واعطای تسهیلات به تولید کنندگان محصولات غیرممکن است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه اوستا، امسال برای رشدتولیدات بخش صنایع و رونق صنعت ساختمان سازی تاجیکستان 156 میلیون سامانی ( معادل 16 میلیون و100 هزاردلار) از بودجه دولت اختصاص یافته است که شش دهم درصد از مبلغ کل بودجه این کشور بوده است.

وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان مدعی است که در 3 سال گذشته سهم بخش صنایع دراقتصاد این کشوراز15 و دو دهم درصد به 17 و سه دهم درصد افزایش یافته که این میزان  باید درسال 2030 به 22 درصد برسد.

براساس برنامه رشد راهبردی تاجیکستان ،بخش صنایع این کشورتا سال 2030باید موفق به افزایش تولید محصولات رقابت پذیردر بازارمنطقه وعرضه آن درداخل و بازارهای خارجی شود.

اما اقتصاددانان می گویند که با وجود اعلام برنامه صنعتی سازی اقتصاد تاجیکستان طی سالهای اخیرخام فروشی مواد ازجمله نخ  پنبه، آلومینیوم، سنگهای گران قیمت همچنان ادامه دارد و فقط سیمان به اقلام صادراتی این کشورافزوده شده است.

 

کلیدواژه

کامنت