آبان ۲۵, ۱۳۹۸ ۲۱:۰۴ Asia/Dushanbe

شهر دوشنبه بر اثر ساخت و سازها در حال عوض کردن چهره پیشین خود است.

این روند در عین حال مسایلی را نیز به همراه دارد. گزارش ویژه همکارمان نیکورز در همین باره است.

 

کامنت