آذر ۰۶, ۱۳۹۸ ۲۳:۲۶ Asia/Dushanbe
  • نگرانی نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ازحضورزنان تاجیک درزندانهای سوریه و عراق

نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ازحضور48 زن تاجیک درزندانهای سوریه و عراق ابرازنگرانی کرده است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل از سامانه اسپوتنیک، محمد سیداف در همایش " تحکیم بنیان خانواده اساس جامعه حقوقی"  در شهردوشنبه گفت:که درحال حاضر15 زن تاجیک درسوریه و 33 نفر درعراق دوره محکومیت خود را می گذرانند.

وی تاکید کرده است که درحمله خونین به پاسگاه مرزی این کشور در شب 7 نوامبرسال جاری 9 مرد، 11 زن و 13 کودک مشارکت داشتند که سن آنان بین 4 تا 15 سال بوده و با هم خویشاوندبودند.

اوگفت : اعضای دو خانواده ازساکنان ولایت سغد به طوردست جمعی به گروه تروریستی داعش پیوسته و دست به حمله خونین به  به پاسگاه مرزی این کشورزدند.

به گفته محمد سیداف فقط درسال 2019 علیه 60 زن تاجیک به اتهام ارتباط  با گروههای تروریستی پرونده جنایی تشکیل شده است که این افراد فراری بوده و تحت پیگرد قضایی قرارگرفتند.

نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده است که بین سالهای 2013 تا 2019 علیه 400 زن تاجیک به اتهام مشارکت درفعالیت گروههای تروریستی وافراطی، حضور درمناطق درگیریهای مسلحلنه درقلمروکشورهای خارجی و جذب افراد به عضویت این سازمانها پرونده جنایی تشکیل شده است. 

 

کلیدواژه