آذر ۲۲, ۱۳۹۸ ۱۹:۳۸ Asia/Dushanbe
  • حزب خلق دموکرات 28 نفر را در انتخابات پارلمانی تاجیکستان نامزد کرد

حزب خلق دموکرات تاجیکستان 28 نامزد را برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور از حوزه واحد حزبی معرفی کرد.

به گزارش رادیو تاجیکی  صدای خراسان به  نقل ازسامانه تاجیکستان تایمز، حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان13 دسامبر  در کنگره  که به ریاست امام علی رحمان رییس جمهوری این کشوربرگزار شد، فهرست 28 نفره نامزدهای حوزه واحد حزبی خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی اول ماه مارس 2020 ارایه کرد.

دراین نشست عبد الجبارعزیزی و خیرالنسا یوسفی که تا امروز معاونان رییس مجلس نمایندگان تاجیکستان بودند، به عنوان معاون اول و معاون امامعلی رحمان درحزب خلق دموکرات انتخاب شدند. همچنین سید مراد فتاح زاده و رعنا باباجان اوا که پیش از این معاونان رییس جمهوری تاجیکستان درحزب خلق دموکرات بودند، به عنوان نامزدهای این حزب درانتخابات آینده پارلمانی معرفی شدند.

همچنین در فهرست نامزدهای این حزب برای شرکت در انتخابات پارلمانی سال آینده تاجیکستان نام سمن گل تغای زاده وزیر کار و مهاجرت وعدی گل قاسم زاده رییس کمیته دولتی امور بانوان و خانواده به عنوان دو نامزد زن این حزب  به چشم می خورد.

براساس قانون انتخابات پارلمانی تاجیکستان احزاب ساسی فعال دراین کشورعلاوه بر ارایه فهرست نامزدها ازحوزه واحد حزبی تعداد دیگری ازاعضای خود را درحوزه های سراسری نیزبه عنوان نامزد پیشنهاد می کنند.

حد نصاب ورود نامزدها به مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه واحد حزبی براساس آرای 5 درصدی خواهد بود که احزاب شرکت کننده با این شاخص می توانند یک داوطلب را به نهاد قانون گذاری بفرستند.

همچنین به طورهمزمان نامزدهای احزاب و افراد مستقل درحوزه های انتخابیه سراسری با هم رقابت خواهند کرد.

کلیدواژه

کامنت