آذر ۲۳, ۱۳۹۸ ۱۹:۲۳ Asia/Dushanbe
  • هشدار نماینده مجلس تاجیکستان درباره فعالیت شرکت های کشاورزی چینی

نماینده مجلس قانون گذاری تاجیکستان بررسی اوضاع زمین های ولایت ختلان را که ازسوی شرکتهای چینی برای کاشت و برداشت محصولات کشاورزی استفاده می شود خواستار شد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه آسیا پلوس، سید جعفرعثمان زاده رییس حزب دموکرات ونماینده مجلس قانون گذاری تاجیکستان گفته است که از کشاورزان تاجیک خواسته می شود  که از تجربه شرکت های چینی در برداشت  دوبرابری از زمین های کشاورزی ولایت ختلان استفاده شود، اما کسی فکرنمی کند که پس ازچند سال وضع  زمین های در اختیار شرکت های چینی  به دلیل استفاده  بی رویه از کود شیمیایی و سموم کشاورزی چه خواهد شد.

 وی تاکید کرده است که روش های فعلی فعالیت کشاورزان چینی موجب تخریب زمین های تاجیکستان  درآینده نزدیک خواهد شد و حکومت باید با تاسیس کار گروه ویژه، فعالیت شرکتهای چینی را بررسی کند.

 سید جعفرعثمان زاده تاکید کرده است که با واردات بذر کشاورزی وارداتی از چین، سبزیحات  تاجیکستان طعم  خود را از دست داده و درآینده نزدیک میوه های این کشور نیز غیرقابل استفاده خواهد  شد.

با وجود این درخواست، مجلس قانون گذاری تاجیکستان طرح  معافیت دو شرکت چینی فعال در کاشت پنبه  را از پرداخت عوارض گمرکی ومالیات بر ارزش افزوده برای وارد کردن تجهیزات کشاورزی به تاجیکستان تصویب کرد.  

 

کلیدواژه

کامنت