دی ۲۵, ۱۳۹۸ ۲۲:۰۱ Asia/Dushanbe
  • افتتاح3 طرح اقتصادی و فرهنگی با حضور رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه

3 طرح اقتصادی و فرهنگی با حضور رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه افتتاح شد.

 کارخانه جوراب بافی ، فازدوم تصفیه خانه و یک باب مدرسه ،طرحهایی بود که با حضور امامعلی رحمان افتتاح شد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازدفترمطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان،کارخانه جوراب دوشنبه با سرمایه گذاری الهام میرزایف فعال اقتصادی بخش خصوصی ساخته شده که ظرفیت تولید 19 میلیون و200 هزارجفت جوراب را درسال دارد.

دراین کارخانه ازتجهیزات پیشرفته بافندگی ساخت کشورهای ایتالیا، ترکیه و چین استفاده شده که با این میزان تولید صادرات محصولات به روسیه، قزاقستان، قرقیزستان وامارات هم فراهم می شود.

همچنین رییس جمهور تاجیکستان درناحیه اسماعیل سامانی شهردوشنبه مرحله دوم تصفیه خانه آب دوشنبه را افتتاح کرد، با راه اندازی این تصفیه خانه آب آشامیدنی بهداشتی پایتخت تاجیکستان به طورکامل تامین خواهد شد.

تجهیزات این مرکزرا یک شرکت ایتالیایی -آلمانی ساخته است.

همچنین با حضورامام علی رحمان وشهرداردوشنبه یک باب مدرسه به مساحت هزارو820 مترمربع وباظرفیت2 هزاردانش آموزدرناحیه شاه منصوردوشنبه افتتاح شد.

 

کلیدواژه

کامنت