دی ۲۵, ۱۳۹۸ ۲۲:۳۶ Asia/Dushanbe
  • دیدگاه سازمان دیده بان حقوق بشردرباره نقض حقوق شهروندان تاجیکستان

سازمان دیده بان حقوق بشر ازادامه نقض حقوق شهروندان تاجیکستان درسال 2019 ابرازنگرانی کرده است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه اسپوتنیک، درگزارش این سازمان درباره رعایت حقوق بشردرکشورهای مختلف جهان تاکید شده است که درسال 2019 تعقیب وفشاربرافرد منتقد سیاستهابی حکومت تاجیکستان ادامه داشت.

سازمان دیده بان حقوق بشر معتقد است که درسال 2019 حتی تعدادی ازکاربران شبکه های اجتماعی به دلیل داشتن دیدگاه انتقادی ازسیاستهای حکومت تاجیکستان به زندان محکوم شدند.

مقامات تاجیکستان درسال 2019 تعدادی ازسازمانهای غیردولتی و فعالان جامعه مدنی راهم تهدید کردند. 

همچنین ارعاب ،تهدید و اعمال فشاربه خانواده های مخالفان دولت تاجیکستان که درخارج هستند به شدت افزایش یافته است، از سوی دیگردرخواستها از پلیس بین الملل برای استرداد مخالفان حکومت تاجیکستان به کشورشان بیشتر شده است.

 

کلیدواژه

کامنت