دی ۲۵, ۱۳۹۸ ۲۲:۵۳ Asia/Dushanbe
  • بازدیدحدود1 میلیون گردشگر،سال گذشته ازاستان سغد

حدود1 میلیون گردشگرخارجی ،سال گذشته ازاستان سغدبازدید کردند.

مقامات استان سغد ازسفر914 هزارگردشگر به این منطقه درسال 2019 خبردادند.

به گزارش اردیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازدفترمطبوعاتی استاندار سغد، ورود این تعداد اتباع خارجی به شمال تاجیکستان درسال 2019 درمقایسه با سال 2018رشد 7  درصدی داشته است.

این مقامات دلیل افزایش سفراتباع خارجی به استان سغد را اجرایی کردن برنامه دولتی توسعه روستاها، گردشگری وصنایع دستی اعلام می کنند که حکومت تاجیکستان برای سالهای 2019 تا 2021 تصویب کرده است.

با این هدف 40 شرکت خدمات گردشگری دراستان سغد فعالیت می کنند.

دراستان سغد 86 هتل ،مهمانپذیرو46 موزه فعالیت می کنند، همچنین این استان هزارو90 اثرتاریخی دارد.

یکی ازمکانهای جذاب برای گردشگران خارجی استان سغد شهرباستانی سرزم می باشد که درفهرست جهانیآثارتاریخی ثبت شده است.

کلیدواژه

کامنت