دی ۲۶, ۱۳۹۸ ۱۹:۱۲ Asia/Dushanbe

معمولا قبل از آغاز هر معرکه مهم سیاسی طرح های مختلفی در تاجیکستان مورد بهره برداری قرار می گیرد، اما امسال با در پیش بودن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، بهره برداری از طرح ها زودتر شروع شده است و سهم شهردار دوشنبه از همه بیشتر به نظر می رسد.

ادامه این موضوع را در گزارش ویژه همکارمان خلیلی می شنوید: 

کلیدواژه

کامنت