دی ۲۷, ۱۳۹۸ ۲۲:۴۸ Asia/Dushanbe
  • دسترسی حدود 5 درصد ازساکنان روستای استان ختلان به آب بهداشتی

فقط حدود 5 درصد ازساکنان روستای استان ختلان به آب بهداشتی دسترسی دارند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه اسپوتنیک، نشریه " صدای مردم "پارلمان تاجیکستان در مقاله ای نوشت،فقط 5 درصد ازجمعیت 2 میلیون و 684 هزارنفری ساکنان مناطق روستایی استان ختلان آب آشامیدنی سالم دارند.

استان ختلان 1 هزارو601 روستا ،با جمعیت حدود2 میلیون و684 هزارنفردارد که فقط92 هزارو14 نفرازآنان ازآب آشانیدنی سالم برخوردارند.

جمعه بای غازی اف یکی ازمسئولان اداره آب استان ختلان گفت چند سالی است که مدیران محلی به علت نبود بودجه برای بهبود شبکه آبرسانی به روستاهای این استان اقدام نمی کنند.

وی ابرازامیدواری کردکه با اختصاص کمک مالی 58 میلیون دلاری بانک جهانی برای آبرسانی به 5 ناحیه استان ختلان اوضاع  بهبود پیدا کند.

وی تاکید کرده است که تجهیزات شبکه آبرسانی استان ختلان دردوران شوروی ساخته شده اکه کنون به دلیل فرسوده شدن  نمی تواند نیازساکنان این منطقه به آب آشانیدنی سالم راتامین کند.

 

کلیدواژه

کامنت