دی ۲۷, ۱۳۹۸ ۲۳:۲۰ Asia/Dushanbe
  • بازنشسته شدن روسای مجالس نمایندگان و ملی تاجیکستان

با برگزاری انتخابات مجالس نمایندگان و ملی تاجیکستان روسای فعلی هردومجلس این کشوربازنشسته می شوند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه تاجیکستان تایمر، محمد سید عبید الله اف و شکورجان ظهوراف روسای مجالس نمایندگان و ملی تاجیکستان بابرگزاری انتخابات همزمان این دومجلس بازنشسته خواهند شد.

گفته می شود که دلیل بازنشستگی این دو سن آنان است که محمد سید عبید الله اف 68 و شکورجان ظهوراف 66 ساله هستند.

کارشناسان سیاسی تاجیکستان ازمحمد طاهرذاکرزاده معاون نخست وزیراین کشورکه ازنامزدهای حزب حاکم خلق دموکرات است به عنوان رییس جدید مجلسنمایندگان این کشورنام می برند.

از دیدگاه این کارشناسان براساس تقسیم بندی به جا مانده ازدوران حکومت شوروی که نماینده منطقه رشت، ریاست پارلمان تاجیکستان را برعهده می گرفت اکنون محمد طاهرذاکرزاده پس ازانتخابات به عنوان رییس مجلس نمایندگان این کشورمنصوب خواهد شد،زیرا قبل ازوی سیدالله خیرالله اف و شکورجان ظهوراف نمایندگان منطقه رشت نیزهر یک به مدت 10 سال در دو دوره رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان بودند.

انتخابات مجلس نمایندگان ومجلس ملی تاجیکستان همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی ، شهری و محلی این کشور اول ماه مارس برگزارخواهد شد.

مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 نماینده و مجلس ملی 33  نماینده دارد.

کلیدواژه

کامنت