دی ۲۹, ۱۳۹۸ ۱۹:۲۹ Asia/Dushanbe

سازمان امنیت و همکاری اروپا از نحوه برگزاری انتخابات در تاجیکستان در گذشته انتقاد کرده و از احتمال شرکت نکردن ناظران عضو این سازمان در انتخابات پارلمانی در مارس آینده خبر داده است.   

ادامه این موضوع را در گزارش ویژه همکارمان خلیلی می شنوید:

 

کلیدواژه

کامنت