بهمن ۰۳, ۱۳۹۸ ۱۸:۳۵ Asia/Dushanbe

روسیه با راه اندازی طرح آموزش زبان روسی در کشورهای آسیای مرکزی،به ویژه تاجیکستان، دنبال اهداف راهبردی خود در افزایش نفوذ و حضور خود در منطقه آسیای مرکزی است.

ادامه این موضوع را در گزارش ویژه همکارمان خلیلی می شنوید. 

کلیدواژه

کامنت