بهمن ۰۴, ۱۳۹۸ ۲۲:۰۶ Asia/Dushanbe
  • اعطای تابعیت روسی به 44 هزارتاجیکستانی در سال 2019

پارسال 44 هزارتاجیک تابعیت روسیه را دریافت کردند.

وزارت کشورروسیه آمار نهایی تعداداعطای تابعیت این کشوربه اتباع سایر کشورها درسال 2019 را اعلام کرد که براین اساس، تاجیکها پس از اوکراینی ها و قزاقها درجایگاه سوم قرار گرفته اند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه وزارت کشورروسیه ، درسال 2019 حدود250 هزارخارجی تابعیت روسیه رادریافت کردند که 44 هزارنفر ازآنان تاجیکستانی بودند.

همچنین درسال 2019 برای 234 هزارنفرمجوزاقامت موقت وبرای 182 هزا تن دیگرمجوز اقامت دایم در روسیه صادر شد.

درسال 2019  وزارت کشورروسیه اصلاحیه ای به قانون اعطای تابعیت این کشوربه اتباع خارجی را که درتابستان همان سال اجرایی شدرا تصویب کرد،که براساس این اصلاحیه از قانون،والدینی که فرزندان آنان تابعیت روسی دارند، می توانند از همان ابتدای ورود به روسیه بدون گرفتن مجوز اقامت موقت 3 ساله، برای دریافت تابعیت این کشوراقدام کنند.

اما شرط اساسی دراین اصلاحیه داشتن18 سال سن برای فرزندان این افراد است که امتیاز دریافت تابعیت روسیه را برای والدین آنان فراهم می کند.

کارشناسان می گویند هر سال هزاران تاجیکستانی متخصص با مهاجرت از این جمهوری به روسیه می روند واین سبب شده تادانش آموختگان دانشگاه ها، که بیشتر انها بی تجربه هستند وارد بازارکار تاجیکستان شوند.

 

کلیدواژه

کامنت