بهمن ۰۴, ۱۳۹۸ ۲۲:۵۴ Asia/Dushanbe
  • تمدید فعالیت دادستان کل فعلی تاجیکستان به مدت 5سال

مجلس ملی ( سنا) تاجیکستان با پیشنهاد رییس جمهور،دادستان فعلی این کشور را 5 سال دیگر در سمت خود ابقاء کرد.

 به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه اسپوتنیک، یوسف رحمان که از سال 2015 سمت دادستان کل تاجیکستان را برعهده دارد، با تصمیم مجلس ملی این کشور به مدت 5 سال دیگردراین مقام ابقاء شد.

محمد سید عبید الله اف رییس مجلس ملی ( سنا) تاجیکستان هنگام بررسی تمدید دوره فعالیت یوسف رحمان گفت :اعضای مجلس ملی از فعالیت وی درسمت دادستان کل این کشوردر5 سال گذشته راضی هستند

او گفت :انتظار می رود که دادستان کل تلاش و جدیت بیشتری برای مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان داشته باشد.

 یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان نیزپس از ابقای خوددرمجلس ملی این کشورگفت : در آینده نیز برای تامین اجرای قوانین، حقوق و ازادیهای شهروندان ومقابله جدی با فساد ورشوه خواری تلاش بیشتری خواهد کرد.

یوسف رحمان در سالهای 2004 تا 2010 دادستان نظامی تاجیکستان بود، وی همچنین در سالهای 2010 تا 2012   دادستانی استان سغد را برعهده داشت . مدیراداره شورای امنیت ملی تاجیکستان و معاون اول دادستان کل این کشور از سال 2012تا 2015از دیگر مسئولیتهای یوسف رحمان است.

او درتاریخ 23 ژانویه سال 2015 دادستان کل تاجیکستان شد.

براساس امارهای سازمانهای بین المللی ،تاجیکستان به لحاظ داشتن فساد سیاسی و اقتصادی بین کشورهای جهان دررتبه30 قراردارد.

کلیدواژه

کامنت