بهمن ۱۶, ۱۳۹۸ ۲۳:۳۶ Asia/Dushanbe
  • اصلاحات بنیادین درنظام مالی و بانکی ،شرط پرداخت وام صندوق بین المللی پول به تاجیکستان

معاون رییس بانک ملی تاجیکستان می گوید،مقامات کشورهمچنان به دریافت وام کم سود ازصندوق بین المللی پول امیدوارهستند.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازخبرگزاری تاجیکته، جمال الدین نورعلی اف گفت:  درماه می  گروهی ازصندوق بین المللی پول برای بررسی این موضوع به دوشنبه سفر می کنند.

مقامات صندوق بین المللی پول درسال 2019 اعلام کرده بودند اگرتاجیکستان برنامه اصلاحات مورد نظراین سازمان پولی را درنظام بانکی بپذیرد این نهاد بین المللی وام کم سود220 میلیون دلاری را به تاجیکستان پرداخت می کند.

تاجیکستان ازسال 2012 تلاش می کندازصندوق بین المللی پول 500 میلیون دلاروام بگیرد که تا کنون این تلاشها نتیجه ای نداشته است.

میزان این وام نیزدر این هشت سال از500 میلیون دلاربه 220 میلیون دلارکاهش یافت وتاریخ پرداخت آن نیزهنوزمشخص نیست.

اصلاحات بنیادین درنظام مالی و بانکی، اعطای تسهیلات بیشتربه بخش خصوصی، کاهش مالیات دریافتی وشفاف سازی عملکرد بانکهای تاجیکستان از شرایط صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام به تاجیکستان است.

تامین آزادی معاملات ارزی، کاهش سود وامها و ایجاد توازن میان واردات وصادرات هم ازدیگرشروط صندوق بین المللی پول برای کمک مالی به تاجیکستان اعلام شده است.

 

کلیدواژه

کامنت