اسفند ۰۱, ۱۳۹۸ ۱۵:۵۶ Asia/Dushanbe
  • تبلیغات انتخاباتی در تاجیکستان

مقامات و نمایندگان احزاب تاجیکستان می گویند برای راهیابی به مجلس در مناطق مختلف کشور تبلیغ و برنامه های خود را اعلام می کنند.

حدود 10 روز به انتخابات پارلمانی در تاجیکستان باقی مانده است ومقامات و نمایندگان احزاب می گویند برای راهیابی به مجلس در مناطق مختلف کشور تبلیغ و برنامه های خود را اعلام می کنند.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان به نقل ازیک سایت اسیای میانه ،کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان در 17 فوریه اعلام کرد که احزاب سیاسی این کشور از 20 فوریه تبلیغات خود را آغازکردند.

 طبق قانون ، برای هر حزب  40 دقیقه پخش رایگان از تلویزیون ورادیو وبرای هر داوطلب 20 دقیقه زمان اختصاص داده شده است.

ناصر جان سلیمی ، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: نامزدهای مجلس نمایندگان از 20 دقیقه رایگان پخش در تلویزیون استفاده می کنند و احزاب برنامه های خود را ضبط می کنند."

اگرچه کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرده که برای  برگزاری انتخابات به خوبی برنامه ریزی شده است ولی  تحلیلگران و منتقدان سیاسی از فعالیت های کم داوطلبان  و فضای سرد آن انتقاد می کنند.

عبدالمالک قدیراف تحلیلگر تاجیکستان گفت :هیچ کس به اهمیت انتخابات در شبکه های اجتماعی ، جایی که اصلی ترین بحث "سیاسی و اجتماعی" است ، اهمیت نمی دهد.

وی افزود: "در دوشنبه به جز چند اعلامیه رسمی در مورد انتخابات ، که درباره این کارزار مهم سیاسی است چیز دیگری دیده نمی شود.

علیرغم انتقاد مبنی بر تضعیف این کارزار ، نمایندگان برخی از احزاب سیاسی کشوراز جلسات خود با نمایندگان و فعالیتهای انتخاباتی خود اطلاع می دهند.

رحمت علی زائراف ، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت تاکنون در مناطق مختلف کشور  80 سخنرانی کرده ونشست انتخاباتی داشته است.

او افزود: همچنین  12000 اعلامیه هم  بین ساکنان توزیع شده است.

عبدالرحمان خان اف ، عضو حزب حاکم حزب دموکراتیک خلق تاجیکستان نیزمی گوید که در مقایسه با انتخابات قبلی ، این حزب ازروش های نوین برای ارائه برنامه ها و نامزدها استفاده کرده است.

 وی گفت: "تبلیغات گسترده برنامه های پیش از انتخابات از طریق شبکه های اجتماعی یکی از روشهای جدید و مؤثراین حزب است.

با این حال ، ناصر جان سلیمی ، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات گفت: حدود600 جلسه بانمایندگان احزاب و با ساکنان در حوزه های انتخابیه برگزار شده است

انتخابات پارلمانی تاجیکستان از اول مارس برگزار می شود.

241 نامزد برای تصاحب 63 کرسی در مجلس با هم رقابت می کنند.

کارزار انتخاباتی از 9 فوریه آغاز شده و تا 28 فوریه ادامه خواهد داشت. 29 فوریه یک روز خاموش در کشور است.

 

کلیدواژه

کامنت