اسفند ۰۱, ۱۳۹۸ ۱۶:۰۹ Asia/Dushanbe
  • اعتراض برخی روزنامه نگاران به انجمن ملی روزنامه نگاران مستقل تاجیکستان

روزنامه نگاران از جوابگو نبودن برخی مسئولان در نشستهای خبری به انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان اعتراض کردند.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان به نقل از یک سایت اسیای میانه انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان گفت: "این جلسات به طور کامل پاسخگوی نیاز روزنامه نگاران نیست."

روزنامه نگاران به این سازمان گفتند که روساء بعضی اوقات خود در جلسات شرکت نمی کنند و یا نماینده به جلسه می فرستند  یا به هر بهانه ای از پاسخگویی به سوالات خبرنگاران خودداری می کنند.

اما مقامات این موضوع را قبول نمی کنندو می گویند که آنها به همه سؤالات "پاسخ قطعی" می دهند.

کنفرانس های مطبوعاتی وزارتخانه ها و ادارات که دو بار در سال برگزار می شود ، از 27 ژانویه تا 18 فوریه ادامه داشت.

انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان (NANSMIT)در آخرین روز کنفرانس مطبوعاتی نظرسنجی منتشر کرد که در آن بسیاری از روزنامه نگاران اظهار داشتند که از محتوای جلسات امسال ناراضی هستند.

بهمنیار نادیراف به آسیا پلوس گفت که وی نتوانسته است پاسخ های رضایت بخشی از کنفرانس خبری دریافت کندزیرا"بیشتر مدیران تقریبا نیمی از وقت خود را صرف خواندن روزنامه ای می کنند که در حال حاضر در دست خبرنگاران است.

برخلاف خبرنگاران مستقل رسانه ای ، که از ظواهر عمومی اخیر انتقاد می کنند ، روزنامه نگاران رسانه ای دولتی از این ستایش حمایت می کنند

دالر مرگان اف ، معاون سردبیر روزنامه صدای مردم ، در مصاحبه با NANSMIT هم گفت که "تمایل افراد مسئول و ارتباط آنها با روزنامه نگاران" در حال بهبود است.

دالر مرگان اف گفت: "نگرانی من این است که اکثر روزنامه نگاران از جهت و هدف کار وزارتخانه ها و بخش هایی که در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده اند بی خبر هستند،زیرابرخی سوالات از اهمیت شخصی برخورداراست.

کلیدواژه

کامنت