اسفند ۰۱, ۱۳۹۸ ۱۸:۱۲ Asia/Dushanbe

نظرها و برداشت های شهروندان تاجیکستان از حال و هوای انتخاباتی در تاجیکستان متفاوت است.

همکارمان خلیلی در گزارشی ویژه به این موضوع پرداخته است که در ادامه میشنوید :

کلیدواژه

کامنت