اسفند ۰۲, ۱۳۹۸ ۲۲:۴۲ Asia/Dushanbe
  • دیدار نخست وزیر تاجیکستان با مجری ساخت نیروگاه برق ابی راغون

دردیدارنخست وزیرتاجیکستان باپیمانکارساخت نیروگاه برق آبی راغون دردوشنبه، نحوه ادامه فعالیت عمرانی مجری طرح بررسی شد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه آسیا پلوس، قاهررسول زاده و پیترسالینی مدیرشرکت ایتالیایی (سالینی امپرگیلو)Salini Impregilo دراین دیداردرباره چگونگی همکاری تاجیکستان با این شرکت برای تکمیل هرچه سریعتر نیروگاه بحث وتبادل نظرکردند.

شرکت ایتالیایی (سالینی امپرگیلو) ازسال 2016 ادامه ساخت نیروگاه راغون را برعهده گرفت وتوانست دو توربین این نیروگاه را درماههای نوامبر2018 وسپتامبر2019 به اتمام برساند.

مبلغ قراردادتاجیکستان بااین شرکت برای ساخت نیروگاه راغون، 3 میلیارد و900 میلیون دلاراست، که 1 میلیارد و950 میلیون دلاراز این مبلغ برای ساخت سدنیروگاه با ارتفاع  335 مترخواهد بود.

مقامات وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کردند،امسال برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون216 میلیون دلارهزینه خواهد شد.

نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری وظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق درسال، بزرگترین طرح برق آبی منطقه است.

 

کلیدواژه

کامنت