اسفند ۰۷, ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸ Asia/Dushanbe
  • نظام جدید محاسبه هزینه برق مصرفی در 5 منطقه ولایت سغد اعمال خواهد شد

مقامات انرزی تاجیکستان اعلام کرده اند که نظام جدید محاسبه هزینه برق مصرفی به طور پیش پرداخت در 5 منطقه ولایت سغد اعمال خواهد شد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به  نقل ازسامانه اوستا، این مقامات می گویند که نظام جدید محاسبه برق به طور پیش پرداخت درشهرخجند مرکز ولایت سغد اعمال شده و نتیج مطلوبی داده است که اکنون برنامه عملیاتی کردن این طرح در5 منطقه درشمال تاجیکستان دردست یررسی می باشد.

منابع اداره برق ولایت سغد تاکید کردهاند که استفاده از کنتورهای هوشمند و پیش پرداخت مبلغ هزینه برق درشهر خجند موجب کاهش اتلاف برق از18 - 19 درصد به 8 - 9 درصد شده و مشتریان نیز صددرصد قبضهای برق را پرداخت کرده اند.

به این دلیل نظام جدید محاسبه هزینه برق مصرفی به طور پیش پرداخت درشهرهای اسفره، استروشن، پنجکند، کانی بادام و بوستان اعمال خواهد شد.

براساس این مقررات، مشترکان برق موظف هستند که آغازهرماه هزینه برق مصرفی  خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریزکنند وانتقال برق به منازل مسکونی فقط با  داشتن کارت ویژه پرداخت هزینه سرانه خدمات (شارژ) امکان پذیرخواهد بود.

دراین مقررات تاکید شده است که درصورت بد حسابی مشترکان وداشتن بدهی ، برق منازل انها قطع خواهد شد. 

 

کلیدواژه

کامنت