اسفند ۰۸, ۱۳۹۸ ۱۸:۴۲ Asia/Dushanbe

معاون وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان با توجه به تعامل جمهوری های همسایه در زمان شوروی، خواستار معاوضه آب با سوخت و انرژی میان کشورهای منطقه و یا جبران خسارت برای استفاده از آب شد.

همکارمان خلیلی در گزارش ویژه نگاهی این موضوع را پیگیری کرده است:

 

کلیدواژه

کامنت