فروردین ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۶:۱۰ Asia/Dushanbe
  • دستور رئیس جمهور تاجیکستان برای برگزاری اولین جلسه مجلس عالی کشور

رئیس جمهور تاجیکستان امروزدستور برگزاری اولین جلسه مجلس عالی کشور را صادرکرد.

به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه ریاست جمهوری تاجیکستان براساس فرمان امامعلی رحمان اعضای منتخب مجلس عالی 17 آوریل اولین جلسه خودرا برگزار می کنند.

همچنین امامعلی رحمان امروز با فرمان دیگری زمان برگزاری اولین جلسه مشترک هر دو مجلس تاجیکستان را برای بعد از ظهر 17 آوریل مقرر کرد.

کارشناسان مسائل سیاسی  تاجیکستان می گویند در این روز قرار است رئیس مجلس ملی که نفر دوم سیاسی تاجیکستان نیز محسوب می شود، انتخاب شود.

کارشناسان اعلام می کنند به احتمال زیاد این فرد رستم امام علی،فرزند رئیس جمهور تاجیکستان و شهردار کنونی دوشنبه است.

مجلس ملی تاجیکستان  33 عضوداردکه 25 نفر از آنها با رای گیری در شهرها و استان ها انتخاب می شوندو 8 نفردیگررا رئیس جمهور منصوب می کند.

کلیدواژه

کامنت