فروردین ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۹:۴۲ Asia/Dushanbe
  • ارسال پرونده روزنامه نگار تاجیک به دادستانی کل تاجیکستان

کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پرونده دلیرشریف اف روزنامه نگار تاجیک ، را برای بررسی به دادستانی کل این کشورارسال کردند. 

وکلای دلیر شریف اف با تایید این موضوع گفتند که پرونده موکلشان پس ازبررسی دردادستانی کل تاجیکستان برای محاکمه به دادگاه ارسال شد.

دفترمطبوعاتی دادستانی کل تاجیکستان پیش از این اعلام کرده بود که دلیرشریف اف 32 ساله  در سالهای 2013 تا 2019 حدود113 مطلب با محتوای افراطی گری راکه موجب برانگیختن دشمنی ملی ونژادی و مذهبی می شود منتشرکرده است.  

این بیانیه تاکید می کند: درسال 2019 دلیرشریف اف به طورغیرقانونی ومخفیانه رساله ای به شمارگان 100 نسخه را براساس عقاید گروه ممنوعه اخوان المسلمین تدوین کرد.  

 این درحالی است که هرلیم دیزیر نماینده سازمان امنیت وهمکاری اروپا با ارسال نامه ای به مقامات تاجیکستان خواستار آزادی فوری دلیرشریف اف شده است.

 همچنین 8 سازمان بین المللی مدافع حقوق بشری با محکوم کردن بازداشت دلیرشریف اف خواستارآزادی وی شده اند.

وی سالهای قبل کارمند رسمی شبکه تلویزیون دولتی "سفینه "بود.  اودر سالهای اخیربه تجارت مشغول و با نوشتن مقالات انتقادی ازسیاستهای دولت تاجیکستان درمحافل روزنامه نگاری مشهور شده بود.

وی بیشترمطالب خود را درشبکه های اجتماعی منتشرمی کرد.

 

کلیدواژه

کامنت