فروردین ۱۱, ۱۳۹۹ ۱۹:۴۹ Asia/Dushanbe
  • افزایش 64 درصدی واردات مواد غذایی به تاجیکستان

واردات مواد غذایی به تاجیکستان در 2دو ماه امسال حدود 64 درصدافزایش داشته است.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه اوستا،  تاجیکستان در ماههای ژانویه و فوریه حدود 50 میلیون و500 هزاردلارانواع موادغذایی وارد کرده که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 64 درصدافزایش داشته است.

 دردوماه نخست سال قبل تاجیکستان 30 میلیون  و700 هزاردلارمواد غذایی وارد کرده بود.

انواع محصولات قنادی، کنسرو، کالباس و نوشابه  ازعمده ترین اقلام وارداتی به تاجیکستان طی این مدت بوده است.

اما طی دوماه نخست سال جاری به تاجیکستان 43 میلیون و400 هزاردلار روغن مایع وارد کرد که این میزان درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 12 میلیون دلار کمتراست .

همچنین طی این مدت واردات آرد افزایش و گندم کاهش یافته است.

همچنین دراین مدت تاجیکستان حدود 15 هزازتن آرد ازقزاقستان وارد کرد که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 25 درصد افزایش دارد.

کلیدواژه

کامنت