فروردین ۱۱, ۱۳۹۹ ۲۲:۲۰ Asia/Dushanbe
  • تحویل اقلام پزشکی پیشگیری از کرونا به تاجیکستان

چین اقلام پزشکی پیشگیری از بیماری کرونارا به تاجیکستان تحویل داد.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان به نقل از اوستا، 2000بسته لوازم تشخیص بیماری کرونا ، 1000دست لباس محافظ پزشکی ، 500 عدد دماسنج، 1000 دست لیوان پزشکی ، 1000 جفت دستکش پزشکی یکبار مصرف و 1000 جفت روکش کفش یکبار مصرف از اقلام ارسالی چین به تاجیکستان است.

این تجهیزات در پاسگاه مرزی قراسو در مرز تاجیکستان و چین تحویل مقامات تاجیک شد.

کلیدواژه

کامنت