فروردین ۱۲, ۱۳۹۹ ۲۲:۴۶ Asia/Dushanbe
  • توصیه های سفیر تاجیکستان در روسیه به کارگران مهاجر تاجیک

سفیر تاجیکستان در روسیه درباره وضعیت مهاجرانی که در روسیه گرفتار شدند صحبت کرد.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان به نقل از اسپوتنیک ،امام الدین ستاراف گفت:از لحظه ای که با تصمیات مقامات دو کشور پروازها لغو شد و شهروندان تاجیکستان در فرودگاه های مسکو معطل ماندند سفارت تاجیکستان با اقداماتی به شرکت های هواپیمایی دستور داد تا همه شهروندان تاجیک راکه در فرودگاه ها معطل هستند پیدا و به کشور برگرداند.

سفیر تاجیکستان در روسیه افزود:هفت پروازشهروندان تاجیک را از فرودگاه های دوموده‌دوو ، ژوکوفسکی ،ونوکوواوشرمتیوو به تاجیکستان منتقل کردند و تقریبا تا 26مارس همه شهروندان تاجیک از روسیه خارج شدند.

امام الدین ستاراف گفت: حدود 110 نفر از شهروندانی که در فرودگاه دوموددوو بودنداین فرودگاه را ترک کردند و هم اکنون در کنار دوستان یا اقوام خود هستند .
ستاراف تمام اخبارمنتشر شده در مورداز سرگیری پروازهادر روزهای اینده راتکذیب کرد و گفت : این اخباربا هدف ایجاد تنش در فرودگاهها منتشر می شود.

سفیر تاجیکستان در روسیه افزود: "برای جلوگیری از شیوع کرونا از همه شهروندان خود می خواهیم که در صورت امکان در محل های خود بمانندو در صورت اغاز دوباره پروازها به انها اطلاع داده می شود.

ستاراف گفت: اوضاع در روسیه و جهان به گونه ای  است که باید اقدامات بسیار سختی برای جلوگیری از شیوع کرونا اجرا شود در این شرایط ، لازم است که فعالیت همه شهروندان درروسیه محدود شود و نیازی به تجمع در فرودگاه ها نیست.

وی از کارفرمایان روسی که شهروندان تاجیکستان را استخدام کردندهم خواست تا در این شرایط دشوار انواع کمک و پشتیبانی را به انها ارائه دهند تا  کارگران در خیابان نمانند.

 

کلیدواژه

کامنت