فروردین ۱۳, ۱۳۹۹ ۱۷:۰۲ Asia/Dushanbe
  • گزارش عملکرد مربیان فوتبال تاجیکستان

مربیان تیم تاجیکستان برای اولین بار در جلسه ای از اقدامات خود گزارش دادند.

به گزارش رادیو برون مرزی صدای خراسان به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان ،دفتر فدراسیون فوتبال تاجیکستان امروز ، اول آوریل ، میزبان نخستین جلسه شورای مربیان کشوربود.

در این جلسه موضوعات مربوط به آماده سازی تیم های ملی برای شرکت درمسابقات بررسی شد.

در این جلسه دولتمنداسلام افدبیرکل فدراسیون فوتبال تاجیکستان ،صالح الدین غفوراف مدیر فنی و همچنین سرمربیان تیم های ملی تاجیکستان در سنین مختلف حضور داشتند.

دراین جلسه شورا مربیان رده های مختلف تیمهای فوتبال گزارشی از اقدامات خود را ارائه کردند

کلیدواژه

کامنت