فروردین ۱۷, ۱۳۹۹ ۱۸:۵۷ Asia/Dushanbe
  • جمع آوری امضاء برای معاف کردن کارگران مهاجرتاجیک از پرداخت مبلغ مجوزکار

چند مرکز و سازمانهای مدافع حقوق کارگران مهاجر خارجی در روسیه به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی ادارات و کارخانه ها ، جمعاوری امضاء بری معاف کردن کارگران مهاجر تاجیک از پرداخت مبلغ ماهیانه مجوز کار را آغاز کرده اند.

به گزارش رادیو تاجیکی به نقل از سامانه اخبارآسیای مرکزی، والینتینا چوپیک یکی از مدافعان حقوق کارگران مهاجرخارجی در روسیه ازطریق سامانه Change.org اقدام به جمع آوری امضاء برای معاف کردن کارگران مهاجر تاجیک از پرداخت مبلغ ماهیانه مجوزکار، متوقف ساختن روند ثبت و تمدید اقامت آنان و پایان دادن به تحقیق و تفحص ازاین افراد دردوران شیوع ویروس کرونا را خواستارشده است.

همچنین وادیم کاژین اف رییس فدراسیون کارگران مهاجر خارجی در روسیه از نخست وزیر این کشوردرخواست کرده است که در دوران تعطیلی مراکز صنعتی وتولیدی به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کارگران مهاجرتاجیک را ازپرداخت مبلغ ماهیانه مجوز کار ،معاف کند.

امام الدین ستاراف سفیر تاجیکستان در روسیه نیز برنامه خود برای مطرح کردن درخواست معاف  کارگران مهاجرتاجیک از پرداخت مبلغ ماهیانه مجوز کار ، خبر داد.

 در پی تصمیم حکومت روسیه مبنی بر بستن تمامی مراکز تولیدی و تجاری و توقف فعالیت شرکتهای ساختمان سازی دراین کشور برای جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا ، هزاران کارگرمهاجر تاجیک بیکار شدند.

کلیدواژه

کامنت