فروردین ۱۹, ۱۳۹۹ ۱۲:۲۶ Asia/Dushanbe
  • دلیل نبود ویروس کرونا درتاجیکستان ازنگاه وزیرتندرستی

وزیرتندرستی تاجیکستان دلیل نبود فرد مبتلا به بیماری کرونا دراین کشورراتوضیح  داد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه  " Pressa.tj " ، نسیم عالم زاده  تاکید کرده است که تدابیرشدید برای جلوگیری از گسترش کرونا درتاجیکستان موجب شده که تا  امروزهیچ موردی ازابتلا این بیماری در کشورمشاهده  نشود.

به گفته وی تمامی افرادی که وارد تاجیکستان می شوند درصورت داشتن تب 14 روزقرنطینه قرارمی شوندوبه منظورارتقاءسطح دانش پزشکان 8 نفراز متخصصان ویروس شناس این کشوردرروسیه  دوره های آموزشی ویژه را فرا گرفتند.

ادوارد پالیتای اف کارشناس مسایل آسیای مرکزی درقزاقستان اعلام کرد که دلیل اصلی نبود فرد مبتلا به کرونا درتاجیکستان و ترکمنستان بسته بدون مرزهای این دوکشوراست. زیرا اتباع این دوکشوربه خارج کم ترسفرمی کنند وخارجیها نیزدرمقایسه با ازبکستان و قزاقستان به تاجیکستان و ترکمنستان کمترمی آیند.

 

کلیدواژه

کامنت