فروردین ۲۰, ۱۳۹۹ ۲۲:۵۲ Asia/Dushanbe
  • تصویب طرح 11 میلیون دلارسرمایه گذاری مشترک تاجیکستان وایران برای تکمیل تونل استقلال

وزیرحمل ونقل تاجیکستان از تصویب طرح 11 میلیون دلاری سرمایه گذاری مشترک تاجیکستان وایران برای تکمیل تونل استقلال خیرداد.

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل ازسامانه تاجیکته، خدایارخدایارزاده درنشست مجلس نمایندگان تاجیکستان با ارایه طرح سرمایه گذاری مشترک تاجیکستان و ایران گفت: سهم هر دو طرف دراین طرح 50 درصد خواهد بود.

وی تاکید کرد، این مبلغ برای نصب روشنایی، فعال سازی سیستم هواکش و تجهیزات ایمنی درتونل هزینه خواهد شد.

 ساخت تونل 5 کیلیومتری استقلال با اعتبار39میلیون دلارسال 2003 اغازشد، ایران در این طرح 10 میلیون دلار و تاجیکستان 7 میلیون و800 هزار دلارهزینه می کند.

همچنین ایران حدود21 میلیون دلار باقیمانده برای اجرای این طرح را به صورت وام به تاجیکستان پرداخت کرد.

مراسم بهره برداری ازمرحله اول ساخت تونل استقلال باحضور امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران سال 2006 برگزار شد.      

 

کلیدواژه